Algemene Voorwaarden

Reguliere algemene voorwaarden

Teruggave inschrijfgeld
Indien u de deelname aan Kinderdorp Opmeer wilt annuleren krijgt u alleen met een geldige reden het inschrijfgeld terug minus €5,- administratiekosten. Of er sprake is van een geldige reden voor de annulering staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Stichting Kinderdorp Opmeer.

Als geldige reden voor de annulering kan onder andere worden aangemerkt:

  • Een lichamelijke klacht van de deelnemer op basis van een doktersverklaring
  • Overlijden van familie van de deelnemer (eerste en tweedegraads bloedverwanten)

Als geldige reden voor de annulering kan niet worden aangemerkt:

  • Vakantie tijdens Kinderdorp Opmeer
  • Ruzie met vriendjes/vriendinnetjes
  • Verhuizing
  • Gebrek aan motivatie

Overmacht
Stichting Kinderdorp Opmeer is gerechtigd om op ieder moment wegens een dringende reden Kinderdorp Opmeer geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Of er sprake is van een dringende reden staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Stichting Kinderdorp Opmeer. Indien Kinderdorp Opmeer om wat voor reden dan ook in zijn geheel zal moeten worden afgelast, zal de inschrijving gelden voor volgend jaar. Kinderen uit groep 8 krijgen €15,- terug.

Omgangsvormen: houding en gedrag
Deelnemers aan Kinderdorp Opmeer dienen beleefd en vriendelijk te zijn tegen iedereen die hen aanspreekt en die door hen wordt aangesproken. Wanneer een deelnemer aan Kinderdorp Opmeer zich niet naar behoren gedraagt, kan hij/zij een officiële waarschuwing van een vrijwilliger van Kinderdorp Opmeer krijgen. Na twee officiële waarschuwingen volgt er uitsluiting van verdere deelname aan Kinderdorp Opmeer.

Aansprakelijkheid
Stichting Kinderdorp Opmeer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers of vrijwilligers tijdens activiteiten of andere werkzaamheden van Stichting Kinderdorp Opmeer.

Schade Stichting Kinderdorp Opmeer
Indien deelnemers en/of vrijwilligers schade toebrengen aan eigendommen van Stichting Kinderdorp Opmeer of mensen/organisaties die door Stichting Kinderdorp Opmeer worden ingezet dan zal de stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.

Beeldmateriaal
Stichting Kinderdorp Opmeer heeft het recht beeldmateriaal gemaakt tijdens Kinderdorp Opmeer waarop deelnemers en/of vrijwilligers op afgebeeld staan vrij te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Te late inschrijving
Inschrijven voor deelname aan Kinderdorp Opmeer kan tijdens de vooraf gecommuniceerde inschrijfperiode. Indien u wilt inschrijven voor deelname aan Kinderdorp Opmeer buiten de officiële inschrijfperiode om, is het ter vrije beoordeling van het bestuur van Stichting Kinderdorp Opmeer om deze inschrijving goed te keuren. Bij goedkeuring van de inschrijving is de inschrijver altijd een bedrag van €5,- administratiekosten verschuldigd, boven op het totaalbedrag. Dit totaalbedrag bestaat uit de kosten voor deelname van alle kinderen binnen één gezin.